Кредитке қоңырау шалу

Бұл қызмет қоңырау шалуға қаражаты жоқ абонентке кейіннен төлеу шартымен қазақстандық нөмірлерге шығыс қоңырауын жасауға мүмкіндік береді. Қоңыраудың максималды ұзақтығы 3 минут.

Бұл қызмет абоненттерге автоматты түрде ұсынылады.

Қоңыраудың бір минутының құны 15 теңгені құрайды. Тарифтеу қадамы 1 минут.

Қызметтің құны қызмет көрсетілген сәттен бастап 1 күннен кейін, я болмаса теңгерімде қажарат болмаған жағдайда – абонент нөмірінің теңгерімін келесі жеткілікті толтыру сомасынан шығынға жазылады.